توریزم بامیان وب سایت رسمی English | دری |پشتو
Header11.JPG
 
 
 
نقشه ها

نقشه هایAIMS( خدمات تنظیم معلومات افغانستان)
تعدادی از نقشه های افغانستان را این موسسه در دفتر مرکزی اش در كابل به فروش ميرساند.
ایمیل آدرس:‌ request@aims.org.af

نقشه های Nelles: افغانستان. 1:1,750,000، آسيای مركزی، 1:1,750,000
www.nelles-verlag.de

Reise Know-How Verlag: افغانستان. 1:1,000,000
www.reise-know-how.de/rkh_englisch.php

انتشارات ITMB: افغانستان. 1:1,000,000
http://www.itmb.com

 
 
صفحه نخست | کشف بامیان | چی باید کرد | معلومات سفر | منابع و سایتهای مرتبط | گالری عکسها | تماس با ما
Copyright © 2009 www.bamyantourism.org | All Rights Reserved.
Design By: NETLINKS